Eco-schools

Eco-School 
In januari 2020 zijn wij als school begonnen aan een traject om ECO-school te worden. Eco-Schools is het wereldwijde keurmerk om leerlingen te stimuleren tot duurzaam denken en doen. De kern van Eco-Schools is dat leerlingen de school van binnenuit verduurzamen. Met behulp van zeven stappen werken wij de komende jaren toe naar het internationale keurmerk voor duurzame scholen: de Groene Vlag.

Waarom Eco-Schools?
Samen zorgen we voor onze kinderen. We leren ze reken, taal, wereldoriëntatie, hoe ze met elkaar om moeten gaan enz. En wat is nou mooier om de kinderen ook samen te leren, hoe ze om moeten gaan met onze wereld waarop we mogen leven. We moeten namelijk zuinig zijn op onze wereld. Hoe gaan we om met ons milieu, wat kunnen we er zelf aan doen enz. Hoe jonger we onze kinderen hiermee in aanraking laten komen, hoe normaler het voor ze gaat worden en dat ze ook in de toekomst hiermee op de juiste manier zullen blijven omgaan.

Team Eco-Schools
Het team Eco-Schools bestaat uit leerkrachten/ondersteuners en leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. In de loop van het schooljaar worden ook leerlingen uit de groepen 5 betrokken bij het team Eco-Schools, omdat aan het einde van het schooljaar de groepen 8 leerlingen de school gaan verlaten.

Projecten:
-    Vergroening van ons schoolplein.
-    Muntjes verzamelen bij de PLUS supermarkt voor een bijdrage aan ons nieuwe groenere schoolplein.
-    Scheiden van ons afval binnen onze school (papier, gft-, PMD-, restafval en batterijen.
-    Tijdens het 10 uurtje en de lunch afvalvrij genieten van ons eten, dit project loopt nog.

Nationale- en Internationale dagen
Binnen onze school besteden wij ook aandacht aan nationale en internationale dagen. Deze zullen wij de komende jaren gaan verzamelen en opnemen in de kalender van school, zodat dit voor eenieder zichtbaar zal zijn. U moet bijvoorbeeld denken aan:


- Warmetruiendag

- Nationale kraanwaterdag

- Samen houden we Nederland schoon

- Nationale Complimentendag
 

 

Meer informatie over Eco-Schools? Kijk op:www.eco-schools.nl 

 

Foto's Eco-schools

Foto 1: Feestelijke start Eco-Schools.

Foto 2: Betrokken leerlingen en leerkrachten bij de ondertekening van de intentieverklaring.

Foto 3: Een moodboard maken voor onze school om bij de Plus supermarkt op te hangen. Muntjes verzamelen voor een bijdrage aan ons nieuwe groenere schoolplein.

Foto 4: Uitreiking bedrag van de muntjes verzameling PLUS supermarkt actie.