SOP

Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijven wij hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen wij hiervoor ter beschikking hebben. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief, in beeld.