Inschrijven

Bent u er klaar voor om uw kind in te schrijven? Dan vindt u hier het inschrijfformulier. Dit formulier kunt u, voorzien van een handtekening, mailen naar directie.merweplein@stichtingovo.nl of per post naar de school versturen. Wanneer wij uw kind hebben ingeschreven, ontvangt u per e-mail een bevestiging.

Kennismaken
Enige tijd na de aanmelding ontvangt u van ons een uitnodiging voor een kennismakingsochtend. Op deze ochtend kunnen de kinderen die in de daaropvolgende maanden 4 jaar worden, kennismaken met de leerkracht en alvast een kijkje nemen in de groep. 
Ook de ouders kunnen alvast kennismaken met elkaar en de leerkracht.

Wennen
Voor uw kind 4 jaar wordt, mag het vijf dagdelen komen spelen en alvast wennen in de groep.
De afspraken voor de wenmomenten kunnen als volgt worden gemaakt:
• Wordt uw kind vlak na de kennismakingsochtend 4 jaar, dan worden tijdens deze ochtend de afspraken gemaakt voor de wenochtenden.
• Wordt uw kind enkele maanden na de kennismakingsochtend 4 jaar, dan wordt u drie weken voor zijn/haar verjaardag gebeld om afspraken te maken over de vijf dagdelen om te komen wennen.
Voor de rust van de toekomstige leerlingen geven wij het advies in de maanden december en juni/juli de kinderen niet te laten wennen of starten op school.
Om de nieuwe kleuters voor te bereiden op de basisschool krijgen ze voor ze op school komen een boekje. Hierin staat uitgelegd hoe een dag op school eruit ziet. Zo kunt u uw kind spelenderwijs een beetje voorbereiden op wat komen gaat.

Kennismakingsboekje
 
Mocht u vragen hebben of (wederom) een kijkje willen nemen op onze school, dan kunt u altijd contact opnemen.
 
Met vriendelijke groet,

Liesbeth Kranenburg (interim-directeur), Dunja van Wingerden of Petra Nijst (adjunct-directeuren)