Onderwijs

Het onderwijs binnen het IKC Merweplein is afgestemd op de ontwikkeling van de leerlingen. 
Binnen ons onderwijs krijgt het kind de kans zich naar eigen aanleg en tempo te ontwikkelen.

“ Vertrouwen en veiligheid is ons uitgangspunt.
Trots zijn is ons startpunt. 
Optimale ontwikkeling is ons eindpunt.
De samenwerking met ouders staat hierin altijd centraal ”