Kernwaarden

 

Plezier

Binnen ons sfeervolle gebouw groeien kinderen op met plezier. Plezier in het leren, maar ook in spelen, ontdekken en samenzijn. Om het plezier te bevorderen, bieden we afwisselend onderwijs aan. 

Samen

Samen bereik je meer, dat ervaren onze leerlingen en ons team dagelijks. We werken met klassen waarin kinderen van min of meer dezelfde leeftijd bij elkaar zitten en samen leren. Daarnaast heeft elke klas een maatjesklas waarmee ze samenwerkt. Zo leest groep 8 voor bij de peuterspeelzaal en helpen bijvoorbeeld kinderen uit groep 7 de kinderen uit groep 4 met rekenen. De kinderen leren van elkaar en doen samen veel sociale vaardigheden op. 

Veilig

Merweplein is een integraal kindcentrum, dat betekent dat opvang en onderwijs samenwerken. Er is een vloeiende overgang tussen onderwijs en kinderopvang. Kinderen worden omringd door vertrouwde gezichten.

Binnen IKC Merweplein doen wij alles wat nodig is om leerlingen een veilige omgeving te bieden.
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. 
Door de inzet van ons pestprotocol werken we samen aan het voorkomen en bestrijden van pestgedrag.

Ontdekken

Op het Merweplein hechten we veel waarde aan ontdekkend leren. Wat je zelf ontdekt, blijft beter hangen. Daarom worden kinderen op het Merweplein uitgedaagd om te proberen en ervaringen op te doen. 

Zelfstandig

Opgroeien betekent ook verantwoordelijkheid krijgen en nemen.
Onze leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. We voeren gesprekken met de kinderen over hun voortgang, doelen en behaalde successen. Zo stimuleren we het eigenaarschap dat ze later nodig zullen hebben.

Talent

Iedereen heeft talent. Het vinden en ontwikkelen van je eigen talent is een waardevol proces. Op het Merweplein bieden we veel verschillende onderwerpen aan op verschillende manieren. Daardoor ontdekken kinderen wat ze kunnen en wat ze leuk vinden. Voorbeelden zijn Cambridge Engels, het Denkplein en het groepsdoorbroken creacircuit.