MR

De medezeggenschapsraad (MR) van het Merweplein bestaat uit 4 ouders en 4 leraren en levert een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit doet de raad door mee te denken en mee te beslissen over bijvoorbeeld onderwijskundige veranderingen, het schoolreglement, de begroting, ouderparticipatie en schoolvakanties. De medezeggenschapsraad van de basisschool op het Merweplein komt ongeveer 1 maal in de 6 weken bij elkaar en spreekt dan ook met het management. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Als u vragen of opmerkingen heeft, of met een van de leden van de medezeggenschapsraad wilt overleggen over schoolaangelegenheden, dan kunt u contact met ons opnemen via:mr.merweplein@stichtingovo.nl.

Leden van de MR
Lerarengeleding:

  • Annika van Enckevort
  • Jacinta Philips (secretaris)
  • Monique Gruiters 
  • Lars de Klein (ook lid GMR)

Oudergeleding:

  • Jurgen Marteijn (voorzitter)
  • Maaike Landman
  • Renate Hukema
  • Emiel Duyzer
  • Dagmar Hildebrand(adviserend lid)