Oudervereniging

De oudervereniging (OV) wordt bestuurd door ouders die zich actief inzetten om diverse (vooral feestelijke) activiteiten te organiseren en te ondersteunen. Het gaat hierbij om activiteiten zoals onder andere Sinterklaas, Kerst, schoolreis, zomerfeest en Koningsspelen. Daarnaast verleent het bestuur van de OV hand- en spandiensten bij activiteiten die door de school worden georganiseerd. Ook behartigt de OV de belangen van leerlingen en ouders.

De OV is te bereiken via het mailadres: 

ov.merweplein@stichtingovo.nl

Het dagelijks bestuur van de OV wordt gevormd door een voorzitter, penningmeester en secretaris. Zij zijn verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken en dragen zorg voor de vergaderingen. Bij deze vergaderingen is ook een leerkracht aanwezig, waardoor er een directe verbinding is met het team.

De samenstelling van de OV wordt aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt tijdens de algemene ledenvergadering (ALV), waarin ook verslag wordt gedaan van alle bezigheden.
Tijdens deze vergadering wordt onder andere de begroting gepresenteerd en verantwoording afgelegd over de besteding van de Algemene ouderbijdrage

Om alle activiteiten goed te kunnen organiseren, worden aan het begin van het schooljaar commissies gevormd. Elke commissie is verantwoordelijk voor een activiteit. 
Een commissie bestaat uit enkele leden van de OV en enkele leerkrachten.

 

Bestuur OV 2023-2024

Functie
Naam
Voorzitter
Lieke Temming- Pos
Penningmeester
Loes Ippel
Secretaris
Arjan van 't Westende
Lid
Bianca Janssen-Bronkhorst
Lid
Imke Roodhart-de Kuijper
Lid
Ilse Campos Castro
Lid
Renee van Meer
Lid
Renske van der Gijn- Nijhof
Lid 
Suryya van Gorkom
Lid
Tineke van Lier
Leerkracht
Vivianne Florax
Leerkracht
Tom Peverelli