Visie/missie

Onze visieboom vormt de basis voor ons onderwijs. Hieronder ziet u de boom en worden de ‘takken’ kort uitgelegd. Meer informatie over hoe de visie zichtbaar is binnen ons onderwijs, vindt u onder het kopje kernwaarden.

Plezier:
Binnen IKC Merweplein kunnen alle kinderen met plezier (op)groeien in een sfeervolle omgeving.

Samen:
Je bereikt meer door samen te spelen, leren, werken en op te groeien met iedereen binnen ons IKC.

Veiligheid:
Door vallen en opstaan in een veilige omgeving kun je jezelf ontwikkelen. We hebben respect voor iedereen.

Ontdekkend leren:
De kinderen vinden uitdagingen, proberen oplossingen uit en doen ervaringen op waardoor zij zich steeds verder ontwikkelen.

Zelfstandigheid: 
Kinderen zijn (mede) verantwoordelijk voor hun eigen groei- en leerproces.

Talentontwikkeling:
Met een blazersklas, Cambridge Engels en Denkplein.